Visie

Kindheid is de tijd, waarin men alles over de wezenlijke dingen van het leven leert
Over de hemelse en de aardse wereld over het goed, het schone en het ware.

Kindheid is de tijd om lief te hebben en geliefd te worden, angst te ervaren en vertrouwen te leren, waarachtig en stil te zijn, maar net zo goed vrolijk en lachend te vieren.

Kinderen hebben het recht om te dromen en in hun eigen tempo groot te worden.
Zij hebben het recht fouten te maken en het recht dat men hen vergeeft.

Kinderen hebben het recht gevrijwaard te worden van honger en geweld, een thuis te hebben en beschermd te worden.
Men moet hen daarbij ondersteunen om gezond te kunnen opgroeien, goede gewoontes te leren en evenwichtige voeding te krijgen.

Kinderen hebben mensen nodig waarvoor ze respect kunnen hebben.
Volwassenen, wiens voorbeeld en liefdevolle autoriteit ze kunnen volgen.

Ze hebben nood aan een veelvoud van ervaringen - zachtheid en vriendelijkheid, vermetelheid en moed, zelfs kattenkwaad en onbetamelijk gedrag.

Zij hebben een liefdevolle verbondenheid met de aarde nodig, met de dieren en de natuur, met families en een maatschappij, waarin ze zich als individu kunnen ontplooien.

Ze hebben nood aan ogenblikken van aandacht en ruimte voor hun nieuwsgierigheid, beschermende grenzen en vrijheid voor hun creativiteit en tijd om stil te staan, te spelen, te werken.

Ze moeten de oerwetten van het leven leren kennen en de vrije ruimte hebben hun eigen principes te ontdekken.

De geest van de kindheid roept om bescherming en verzorging, want hij is een wezenlijk deel van ieder menselijk bestaan.

Alliance for Childhood ( International Alliance Working Group, New York, 1999 )

Bovenstaande tekst "Kindheid" geeft sprekend onze visie weer. Wij leidsters noemen hem ook wel eens onze leid-stér.